Overzicht Producten & Diensten

Advies

Advisering m.b.t. configuratie, netwerk, werkplek, software

Afhankelijk van de behoefte van de klant adviseren over de meest geschikte inrichting van ICT in brede zin. Dit kan bestaan uit een eenvoudig advies voor de aanschaf van een laptop tot een uitgebreid advies over de totale ICT infrastructuur, inclusief de toegepaste software producten, de beveiliging en de externe (cloud) opslag.

 

Levering

Hard en Software levering, dienstverlening, uren

Levering van de benodigde producten en diensten via gekwalificeerde partners (MSO, Econocom, Techdata, Microsoft, Oracle). Dit betreft de, uit het advies naar voren  gekomen, producten op het gebied van hardware, software en arbeid.

 

Installatie / uitrol

Het uitvoeren van de inrichting en de installatie van de gewenste infrastructuur. Dit kan variëren van het leveren van een werkende laptop of printer tot een volledige bedrijfsinfrastructuur, inclusief telecom voorzieningen.

 

Menskracht / ruimte

Het voorzien in “handjes” om de gewenste installatie/levering uit te voeren. Hierbij valt te denken aan “staging” voor grotere aantallen werkplekken, maar ook de installatie van een netwerk of een server infrastructuur.

 

Implementatie

Inrichting infrastructuur, installatie server, aanmaken gebruikers, installeren werkplekken

Het na de fysieke installatie inrichten van de infrastructuur middels operating system, netwerksoftware, beveiligingssoftware en toepassingssoftware.

 

Instructie

 

Lokale beheerder(s) instrueren

Op basis van de nieuwe infrastructuur / software de lokale beheerders op het gewenste nivo brengen en eventuele instructies verzorgen aan eindge

 

Onderhoud

 

Inregelen garantie en/of break/fix contracten

 

Beheer

 

Uitvoeren operationeel beheer op diverse nivo,s