Levering

Hard en Software levering, dienstverlening, uren

Levering van de benodigde producten en diensten via gekwalificeerde partners (MSO, Econocom, Techdata, Microsoft, Oracle). Dit betreft de, uit het advies naar voren  gekomen, producten op het gebied van hardware, software en arbeid.